تهران – شهرقدس – شهرک صنعتی زاگرس – خیابان صنعت – خیابان صنایع 5- پلاک 3/24
————————————————
واحد فروش:

021-46804171

0912-664-1097

0938-363-7930
————————————————
واحد خدمات پس از فروش:

021-46896817
————————————————
info@c-karo.com